HTML staat voor Hyper Text Markup Language, het is een opmaak taal waarmee je webpagina’s kun maken. HTML elementen vertellen de webbrowser welke elementen er op de pagina staan. Hoe de elementen er uit komen te zien bepaal je niet met HTML maar met CSS.

De geschiedenis van HTML

HTML is ooit in 1991 ontwikkeld door Tim Berners-Lee. Deze Brit bedacht een nieuwe opmaaktaal gebaseerd op het complexe SGML. In 1993 was Mosaic de eerste webbrowser die grafische HTML elementen ondersteunde. Hieruit is de webbrowser Netscape ontstaan.

Sinds HTML 2.0 (1995) werd HTML geaccepteerd door de W3C organisatie. Deze organisatie bewaakt de webstandaarden. Tegenwoordig is HTML5 de norm.

HTML gebruiken

Met HTML plaats je elementen op een pagina. Met elementen worden bijvoorbeeld afbeeldingen bedoeld. Deze elementen noem je HTML tags. Zo heeft elk onderdeel op een pagina een eigen HTML tag.

Voorbeelden van HTML tags

Een HTML tag begint altijd met een kleiner dan teken (<) en eindigt met een slash en een groter dan teken (/>).

Enkele voorbeelden van HTML tags:

  • <html> – de HTML tag geeft aan dat het een HTML document betreft
  • <header) – dit is de header van het document, hierin staan gegevens voor de browser
  • <body> – met de body tag wordt aangegeven dat het eigenlijke document start
  • <h1> – dit is de eerste kop van een pagina, wordt voor de titel van de pagina gebruikt
  • <img /> – de HTML tag voor een afbeelding

Dit zijn slechts enkele voorbeelden er zijn er nog veel meer. Bekijk dit overzicht voor meer HTML elementen.

Opmaak van een HTML tag

Een HTML tag begint met de openings tag, de beschrijving en de sluit tag. Het bevat een element om het begin aan te geven en een element om het einde aan te geven.

Het ziet er dan zo uit:

  • <html> – start van de HTML
  • </html> – einde van de HTML

Er zijn ook HTML elementen die met een korte notatie werken. Er is dan geen element om het einde aan te geven maar dit gebeurt in één element:
<br /> of <hr />

HTML attributen

Bij de HTML tag kan er ook een HTML attribuut gebruikt worden. Een attribuut geeft extra informatie over het HTML element. Bijvoorbeeld bij afbeeldingen worden er vaak attributen gebruikt.

<img src=”/afbeelding.jpg” width=”100″ height=”100″ alt=”beschrijving van de afbeelding” />

Meer informatie over HTML attributen vind je op de website van W3Schools.

Meer doen met HTML

Met alleen HTML kun je niet zo heel erg veel. Je kunt via de HTML attributen de opmaak van de HTML elementen bepalen maar dit is niet aan te raden. Om je pagina’s flexibel te maken, zodat ze op verschillende schermen bekeken kunnen worden, kun je het beste HTML in combinatie met CSS gebruiken. Met CSS kun je bepalen hoe een HTML element er uit komt te zien. Bijvoorbeeld de kleur en de grootte van de tekst.

Als je je webpagina’s dynamischer wil maken kun je gebruik maken van JavaScript en PHP.

HTML leren?

Meer informatie over HTML vind je op de website W3Schools.

Deel dit artikel

Deel dit artikel met jouw vrienden!