W3C staat voor Worldwide Web Consortium. Het is een organisatie van webprofessionals die de standaard richtlijnen voor de meestgebruikte (programmeer-) talen op het web ontwikkelen, bewaken en verbeteren. Het consortium legt vast hoe een bepaalde taal gebruikt moet worden.

Waarom W3C richtlijnen?

De W3C richtlijnen moeten er voor zorgen dat er op uniforme wijze gewerkt wordt door verschillende webbouwers. De richtlijnen zorgen er voor dat de gebruikersvriendelijkheid verhoogd wordt. De websites worden hierdoor toegangkelijker.

Waar worden de W3C richtlijnen gebruikt?

Veel zorg instellingen en overheidsinstanties maken gebruik mvan de richtlijnen om zo websites toegankelijker te maken voor bezoekers met een visuele beperking. Deze bezoekers hebben dan ook een goede website ervaring.

W3C controle

Om te controleren of een website aan de W3C richtlijnen voldoet, zijn er diverse validators op het internet te vinden. Zo kun je de HTML [] en de CSS [] van een website controleren. De validator geeft aan of de website helemaal volgens de W3C standaarden is opgebouwd en indien dit niet het geval is, welke fouten er gevonden zijn.

Moet je website W3C compliant zijn?

Een website werkt ook prima als niet aan alle W3C richtlijnen voldaan is vaak is het veel werk om een website helemaal aan de richtlijnen te laten voldoen. Je bent vaak afhankelijk van hoe anderen de code opbouwen zoals bijvoorbeeld bij WordPress websites waar veel gebruik gemaakt wordt van plugins. Het is dus geen ramp om niet (volledig) aan de richtlijnen te voldoen maar indien mogelijk zou je er wel naar moeten streven omdat je dan zeker weet dat je website op de juiste manier weergegeven wordt.

Deel dit artikel

Deel dit artikel met jouw vrienden!